PLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL

Sem vložte podnadpis

 1. Soutěží se ve dvou disciplínách (běh a cyklistika)

 2. Cílem je získat pro svoji fakultu co nejvíce kilometrů během nebo cyklistikou

 3. Účastníkem je student nebo zaměstnanec dané fakulty

 4. Sportovní aktivita probíhá v libovolném prostředí, v libovolném čase.

 5. Aktivita je zaznamenávána prostřednictvím mobilní aplikace STRAVA.com
 6. Účastník může být členem běžeckého i cyklistického klubu v rámci fakulty

 7. Přihlásit se je možné v průběhu celé soutěže

 8. Uznána je pouze aktivita zaznamenaná pomocí aplikace s GPS v době soutěže

 9. Pro zaznamenání aktivity běh nebo cyklistika musíte zvolit v aplikaci danou aktivitu RUN / CYCLING. Ostatní aktivity nebudou započítány do soutěže. 

 10. Soutěž probíhá od 15. 6. 0:00 Do 31. 8. 24:00

 11. Vítěz získá putovní pohár v každé z disciplín.

 12. Pokud bude z některé fakulty přihlášeno více účastníků než je celkový počet studentů nejmenší z fakult, bude výsledný součet km přepočítán koeficientem zohledňujícím počty studentů na jednotlivých fakultách.

 13. Pokud se v soutěži objeví "podezřelá aktivita" vyhrazuje si organizátor možnost tuto aktivitu do celkového výsledku nezapočítat. 

 14. Za " podezřelou aktivitu " je považován záznam, který svým charakterem neodpovídá reálné možnosti splnění ( množství km, rychlost aktivity atd...)

 15. Soutěž počítá se sportovním chováním účastníků a získávání záznamů podle pravidel.

 16. Výsledky získané pomocí soutěže mohou eventuálně sloužit k získání zápočtu ( tuto možnost si upravují katedry a ústavy jednotlivých fakult dle svých požadavků).